Main menu

Eladásra kínált állami földek – I. kör – Térkép

Előzmény

"A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja a Nemzeti Földalapba tartozó, általa kijelölt, 3 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú ingatlanokat.
Az NFA által értékesíteni kívánt ingatlanok jegyzéke várhatóan több ütemben kerül közzétételre. Az értékesítésben résztvevő ingatlanok listája az NFA honlapján (www.nfa.hu), „Az NFA és Közleményei / A Nemzeti Földalapba tartozó, 3 ha térmértéket meg nem haladó földrészletek nyilvános pályáztatás illetve árverés mellőzésével, hirdetmény útján történő értékesítése” menüpontban érhető el."

forrás: NFA honlapja

Térkép a földterületek megoszlásáról

A NFA honlapján nyilvánosan elérhető adatok felhasználásával készült az a térkép, ami megmutatja, hogy az első körben meghirdetett földterületek:

  • hogyan oszlanak meg települések szerint az országban,
  • egymáshoz viszonyítva mekkora településenként az összes hirdetményes földterület nagysága,
  • településenként milyen nagyságrendű a megállapított minimális ellenérték hektáronként
Állami földeladás - I. kör - 2015.10.15

Állami földeladás meghirdetett területek – I. kör – 2015.10.15

Az NFA oldalán publikált adatok szerint az első körben meghirdetett földterületek legnagyobb része az Alföldön kerül értékesítésre, a legmagasabb megállapított hektáronkénti minimális ellenérték a Békés megyei területeken, valamint Bács-Kiskun megye déli területein a legmagasabb.

Az eladásra kínált földterületek természeti, termőhelyi adottságaiban jelentősen különbségek vannak, ami a hektáronkénti árban is tükröződik. A legmagasabb megállapított hektáronkénti minimális ellenérték a legjobb termőhelyi adottságú területeken a legmagasabb. Ide tartozik Hajdú-Bihar megye nagy része (Hajdúsági löszhát), Békés megye, Bács-Kiskun megye déli része (Bácskai-löszhát), a Mezőföld, valamint a Kisalföld jelentős része.

A legjobb minőségű szántóföldi területek értéke helyenként a 40 aranykorona értéket is meghaladja. A legalacsonyabb fajlagos árat a kedvezőtlenebb adottságú, gyenge talajú, ártéri vagy belvízveszélyes területeken lévő földterületekre állapították meg.

Földterületek talajértéke

A fenti térképet érdemes összevetni az MTA-TAKI adatainak felhasználásával készült Körinfo – Környezetvédelmi Információs Portálon található talajérték térképpel.

Földterületek talajértékszáma - Körinfo

Földterületek talajértékszáma – Körinfo

Az elemzés forrása, adatai

Az I. körös, értékesítésre szánt földterületek megoszlását mutató térkép az NFA weboldalán 2015.10.14 publikált adatok település szintű feldolgozásával és aggregálásával készültek MapInfo szoftver használatával. A térképi megjelenítés az ArcMagyarország vektoros térkép közigazgatási és vízrajzi rétegeinek felhasználásával történt.

További település szintű elemzések »


Ha saját adataiból egyedi elemzéseket készíttetne, vagy a bemutatott termékekkel, térképekkel kapcsolatban kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk! »


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085