Main menu

Körzet-lehatárolás

A Körzet-elemzés hatékonyan támogatja a telephely-választási, döntés-előkészítési, de az ellenőrzési folyamatokat is.

A vonzáskörzet, a terjesztési körzet, vagy akár az ellátási körzet pontos ismerete nagymértékben segíti az új telephelyek kiválasztását, a meglévő terjesztési (pl.: reklámújság, szórólap) körzetek újragondolását, vagy optimalizálását.

Körzetelemzés típusai

A körzetelemzés két úton indulhat el:

  • csak az általánosan rendedelkezésre álló GeoIndeX út-idő adatbázisok alapján határoljuk le az adott idő vagy távolságzónákba eső területeket, vagy
  • a rendelkezésre álló megrendelői adatforrások (pl: kasszalekérdezések, törzsvásárlói címadatok) geokódolásával és összesítésével határozzuk meg a tényleges vonzáskörzetet.

Mindkét esetben az általánosan elterjedt “koncentrikus körök” rajzolásánál sokkal árnyaltabb képet kaphat a meglévő vagy potenciális ügyfelei területi megoszlásáról, így választ kaphat azokra a kérdésekre, hogy:

  • Milyen messziről jönnek el vásárlóim?
  • Hol sűrűsödnek az emberek a városban?
  • Hol vannak a központi / forgalmas helyek?
  • Mi akadályozza vásárlóimat abban, hogy eljussanak hozzám?

A minta elemzési térképek a POIX és a 100×100 elemzési alapadatbázisok felhasználásával készültek.

Elemzési szempontok és eszközök

Sok esetben egy körzetmeghatározásnál kevés azt tudni, hogy hol vannak az ügyfelek, sokszor azt is jó tudni hogy mennyien vannak, és milyen jellemzőkkel bírnak (pl: korcsoportos megosztás, vásárlóerő potenciál). Ebben segítenek a GeoIndeX szolgáltatások és adatbázisok:

  • Geokódolás: a meglévő ügyfelek tényleges térbeli megoszlásának meghatározása, akár irányítószám, akár cím szinten.
  • Lakókörnyezeti elemzés: ha ismert a meglévő ügyfelek térbeli megoszlása, akkor a 100×100 adatbázis segítségével megtudható, hogy milyen jellemzőkkel bír ott a lakókörnyezet.
  • Elérhetőség számítás: A megfelelő útgráfok használatával meghatározhatók a tényleges elérési idők, így pontosabb képet kaphat arról, hogy milyen messziről érik el szolgáltatását, akár 10-15 perces zónabeosztásokkal.

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085