Main menu

Tag szerinti szűrés: Népszámlálás

A magyarországi népszámlálás részletes kistérség, járás, település és kerület szintű alapadatbázisai. Demográfiai jellemzők, háztartások és lakásállomány adatok és számított mutatók a lakókörnyezet területi különbségeinek vizsgálatához, térképes adatmegjelenítés támogatásával.

Új adatkörök a Népszámlálási elemzési adatbázisban

Új adatkörökkel bővült a 2011 évi népszámlálás részletes település szintű elemzési adatsorait tartalmazó ArcCensus adatbázis.   Az ArcCensus adatbázis demográfiai adatsorai bővültek új mutatókkal. A demográfiai mutatók most már nem csak a népesség: számának, korcsoportok és nemek szerinti megoszlása, iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása, nemzetiségek szerinti megoszlása, illetve vallási felekezeti hovatartozása szerinti településsoros adatokat tartalmazza, hanem külön […]

Új foglalkoztatottsági mutatók az ArcCensus adatbázisban

A 2011. évi magyarországi népszámlálás részletes elemzési adatait tartalmazó térinformatikai adatbázis az ArcCensus 2011 település szinten 20 új mutatóval bővült. Foglalkoztatottság területi különbségei Magyarországon Az új település szintű adatsorok ismeretében árnyaltabb képet kaphatunk a foglalkoztatottak: korcsoportok, legmagasabb befejezett iskolai végzettség, összevont nemzetgazdasági ág és foglalkozási főcsoport szerinti területi megoszlásáról. Térinformatikai elemzés, térképi megjelenítés előnye Területi egységhez köthető […]

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085