Main menu

Tag szerinti szűrés: Munkanélküliség

A munkanélküliség mértékének alakulása, a munkanélküliségi ráta a gazdasági potenciál meghatározó mérőszáma. Üzleti célú elemzések készítésekor is fontos elemzési szempont lehet a munkanélküliség területi eltéréseinek figyelembe vétele. Az üzleti hatékonyságot, az értékesítési volumen mértékét is befolyásolhatja egy adott területen a munkanélküliség pillanatnyi helyzete. A tendenciák vizsgálata is segíti az elemzések hatékonyságát. Az elemzések és mintatérképek a GeoIndeX ArcAdat üzleti térinformatikai adatbázisainak felhasználásával készülnek.

Munkanélküliség mértéke – Infografika

Minden hónapban feldolgozzuk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által publikált településsoros munkanélküliségi adatsorokat annak érdekében, hogy minél több tényezőt bevonhassunk a területi különbségek vizsgálatához Magyarország településeinek vonatkozásában. Ebben a hónapban három településcsoportot dolgoztunk fel – a szokásos térképi megjelenítés mellett – infografika segítségével: Megyei jogú városok 5000 főnél kisebb népességű városi rangú települések 5000 főnél nagyobb […]

A munkanélküliség változása 2016 első felében

A Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat oldalán már elérhetők a 2016. júniusára vonatkozó településsoros munkanélküliségi adatok. Így frissítésre kerültek az ArcAdat adatbázis munkanélküliségre vonatkozó számított mutatói is. Az elérhető adatokból készültek az új áttekintő elemzési térképek is, melyeken jól látszik, hogy a nyári szezonális munkák, hogyan javítják a munkanélküliségre vonatkozó mutatókat, mind a Balaton menti térségekben, mind […]

Az agglomerációkban kisebb a munkanélküliség?

Már elérhetők a 2016 év január-februárjára vonatkozó településsoros munkanélküliségi alapadatok. Ennek kapcsán vizsgáltuk meg, igaz-e, hogy a nagyvárosok-megyeszékhelyek agglomerációjában kedvezőbbek a foglalkoztatási viszonyok, kisebb a munkanélküliség, mint a távolabbi térségekben. A KSH településbesorolása szerint Magyarországon 21 olyan térség van, amely vagy agglomerációnak, vagy agglomerálódó térségnek tekinthető, illetve ahol a települések nagyvárosi településegyüttest alkotnak. Agglomerációk munkanélküliségi mértéke […]

Munkanélküliség mértéke Magyarországon – 2015

Idei első térképsorozatunkban azt vizsgáltuk, hogyan változott a munkanélküliség mértéke a magyarországi településeken a 2015-ös év folyamán. A relatív munkanélküliségi ráta megmutatja, hogy adott időszakban mekkora a regisztrált munkanélküliek aránya a munkavállaló korú népességhez képest. Idősoros grafikon 2010-2015 időszakra Érdekességként elkészítettünk egy grafikonos elemzést is, mely megmutatja, hogy a 2010-2015 időszakban – havi bontásban) a magyarországi […]

Bevándorlás és elvándorlás a magyar településeken

A népességmozgás számos gazdasági folyamatot befolyásol, hat az ingatlanfejlesztésekre, az egészségügyi, oktatási infrastruktúra alakítására is. Az alábbi térképek segítségével azt vizsgáljuk, melyek azok a térségek Magyarországon ahol az elmúlt 10 éves időszakban (2000-2013 közti időszak) folyamatos és intenzív belső bevándorlás történt, és melyek a kiürülő térségek. Céltelepülések Magyarországon Ha a KSH által évi rendszerességgel publikált […]

Szabad vállalkozási zónák munkanélkülisége – 2015

Egyre több hír érkezik arról, hogy a nyár folyamán új pályázatok jelennek meg a 2014-2020 programozási időszakban. Sok pályázat célja a munkahelyteremtés, a munkaerő helyben tartása, a hátrányosabb térségek felzárkóztatása. Számos pályázat kimondottan a Szabad Vállalkozási Zónákba betelepülő, vagy ott működő vállalkozásoknak kerül kiírásra. Melyik települések esnek ebbe a zónába? A települések listáját a 27/2013. (II.12.) […]

Területi különbségek a munkanélküliség mértékében Magyarországon

Idén januárban is jelentős különbségek mutatkoznak a munkanélküliség mértékében az ország egyes régiói között. Ha a megyei összesített adatok mögé nézünk és település szinten vizsgáljuk a munkanélküliség mértékének különbségeit jól látszik, hogy a belső perifériákon mindig rosszabb a helyzet, mint a nagyobb városok vonzáskörzetében. Leszakadó térségek – tartós munkanélküliség Munkanélküliség tekintetében Somogy és Baranya megye határ […]

Munkanélküliség alakulása 2014. év utolsó negyedévében

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat publikálta a 2014. utolsó negyedévére vonatkozó településsoros munkanélküliségi adatsorokat, így elkészülhetett az adatok feldolgozásával készülő Relatív Munkanélküliségi Mutató-t tartalmazó térképsorozat utolsó három eleme is. A munkavállalók abszolút számának vizsgálata mellett a munkanélküliség mértékéről árnyaltabb képet kaphatunk, ha a munkanélküliek számát az adott településen élő munkavállaló korú népesség százalékában is megvizsgáljuk. Változás vizsgálata […]

Munkanélküliségi adatok 2014. szeptemberére

Elkészült a szeptember havi – már szokásosnak mondható – elemzési térképsorozat Magyarország településeinek munkanélküliségi viszonyairól. A térkép a relatív munkanélküliségi arányt mutatja az adott hónapra vonatkoztatva, illetve az változást az előző hónaphoz, és az előző év azonos időszakához viszonyítva. Relatív munkanélküliségi mutató Munkanélküliségi arány változása Elemzési lehetőségek, térképek A havi munkanélküliségi mutatókat ábrázoló tematikus térképek […]

Munkanélküliség mértéke a magyar városokban – 2014. augusztus

A részletes, település szintű üzleti célú idősoros elemzési adatokat tartalmazó ArcAdat adatbázis bővítésre került a 2014. augusztusára vonatkozó munkanélküliségi adatsorokkal és számított mutatókkal. Regisztrált munkanélküliek a munkavállaló korú népesség arányában A relatív mutatók – sok esetben –  pontosabb képet adnak a települések egymáshoz viszonyított helyzetéről, mint pl. a nyilvántartott álláskeresők száma. Mi is ezt a […]

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085