Main menu

ArcAdat adatbázis – idősoros elemzések minden szinten

A helyfüggő információk, vonzáskörzet jellemzők egyre nagyobb szerepet kapnak az üzleti döntéshozatali folyamatokban. Az ArcAdat statisztikai adatbázis – Budapest sajátosságait figyelembe véve – 2000-2016 időszakra tartalmaz statisztikai adatsorokat elemzésre előkészített formában.

Területi szintek

Budapest kerületei, a magyar települések, a kistérségek és járások, a megyék és a régiók mind önálló adatsorokkal rendelkező elemzési egységek az ArcAdat adatbázisban. A felhasználók így mindig az igényeikhez leginkább illeszkedő területi szinten elemezhetik a vásárlóerőt befolyásoló tényezőket, nem csak önmagukban, hanem összefüggéseiben is.

A járási szint sajátossága, hogy Budapest kerületei önmagukban is egy-egy járást jelentenek, így – Budapest esetében – járás szintű adatok részletesebbek, mint a település szintű adatsorok. Így a kerületek jellemzői jobban összehasonlíthatóak az ország többi térségével – azonosságok és különbségek feltárásakor.

Jövedelem, Lakásállomány, Vásárlóerő

Mi mivel függ össze? Mi befolyásolja a jövedelmi viszonyok alakulását, a vállalkozások számának növekedését vagy csökkenését, az elvándorlás mértékét vagy akár a turisztikai vonzerő nagyságát. A befolyásoló tényezők vizsgálatában, az üzleti folyamatokra gyakorolt hatás elemzésében nyújt segítséget az ArcAdat adatbázis.

Lakásépítések száma – Lakásépítések aránya a teljes lakásállományhoz képest – Lakásépítések aránya a lakónépességre vetítve. Ugyanaz az alapadat három különböző dimenzióban vizsgálva más-más képet mutat:

Vállalkozási intenzitás mértéke és összetétele vagy akár annak változása eltérő az ország különböző térségeiben. Az ArcAdat adatbázis lehetőséget teremt az összefüggések vizsgálatára, a befolyásoló tényezők összehasonlító elemzésére, alapadatok mellett számított mutatók térképi megjelenítésére is.

Vendégéjszakák száma sok esetben indikátora lehet egy térség fejlettségének, fejlődési potenciáljának. Az idősorok vizsgálata segíti a tendenciák megismerését, a rejtett potenciálok felderítését.

Térképi megjelenítés, elemzés

A térképi megjelenítést minden esetben az ArcMagyarország vektoros közigazgatási térképállomány használatával készítettük el. Az ArcAdat statisztikai adatbázis és az ArcMagyarország térkép közigazgatási rétegei egymással összhangban vannak (KSH kódok és megnevezések egységesítése), így az adatok összekapcsolása bármilyen térinformatikai szoftverrel (ArcGIS, MapInfo, QGIS, Carto, stb.) könnyen megoldható.

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085