Main menu

Az agglomerációkban kisebb a munkanélküliség?

Már elérhetők a 2016 év január-februárjára vonatkozó településsoros munkanélküliségi alapadatok. Ennek kapcsán vizsgáltuk meg, igaz-e, hogy a nagyvárosok-megyeszékhelyek agglomerációjában kedvezőbbek a foglalkoztatási viszonyok, kisebb a munkanélküliség, mint a távolabbi térségekben.

2016 január - relatív munkanélküliség mérétéke

2016 január – relatív munkanélküliség mérétéke

A KSH településbesorolása szerint Magyarországon 21 olyan térség van, amely vagy agglomerációnak, vagy agglomerálódó térségnek tekinthető, illetve ahol a települések nagyvárosi településegyüttest alkotnak.

Agglomerációk munkanélküliségi mértéke

Az előző összefoglaló elemzésünkben kitértünk arra, hogy a 2010 – 2015 közti időszakot vizsgálva a közfoglalkoztatottak számának beépítése, hogyan befolyásolta a munkanélküliségi mutatókat. Az idősoros elemzési térképekből pedig jól kitűnik az a jelentős különbség, ami az ország észak-nyugati térségének fejlettségét mutatja, az észak-keleti, illetve a dél-nyugati területekkel szemben – lásd: Szabad Vállalkozási Zónákról szóló cikkünk.

A térképeken jól látszik, hogy a kedvezőtlenebb adottságú dél-nyugati és észak-keleti térségekben is érvényes az az állítás, hogy a megyeszékhelyeken és vonzáskörzetükben kedvezőbbek a foglalkoztatottsági viszonyok, és ebből adódóan kisebb a relatív munkanélküliség mértéke, mint a periférikusabb területeken.

Az alföldi területeken és a kiemelt üdülőkörzetekben (pl.: Balaton térsége) jobban érvényesül a szezonális munka hatása a munkanélküliségi mutatókban is (lásd idősoros térképek), míg az észak-nyugati országrészben jóval kiegyenlítettebb és kedvezőbb a helyzet az ország többi részéhez képest.

Az idősoros munkanélküliségi adatok más településsoros indikátorokkal összevetve – pl.: a jövedelmi helyzet mutatói, vagy a demográfiai összetétel adatai – segítenek megérteni a területi különbségeket és azok befolyásoló hatását a piaci folyamatokra. Képet adnak egy-egy térség versenyképességéről, piaci és vásárlóerő potenciáljáról.

Használja ön is céljai megvalósításához, potenciális piacainak megismeréséhez a GeoIndeX adatbázisait és szolgáltatásait.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085