Main menu

Kategória szerinti szűrés: Kistérség

Statisztikai elemzési adatbázisok Magyarország kistérségeire a demográfiai jellemzők, a háztartások és a lakásállomány összetétele a lakókörnyezet jellemzőinek és területi különbségeinek vizsgálatához, a térképi megjelenítés támogatásával.

ArcAdat – új 2014. évi adatokkal

Feldolgozásra kerültek a 2014. évre vonatkozó, közigazgatási szintekhez kapcsolódó statisztikai adatsorok, így az ArcAdat adatbázis már a 2000-2014 időszakra tartalmaz egységes szerkezetű elemzési adatsorokat a területi különbségek vizsgálatához! Területi szintek Valamennyi közigazgatási területi szint adatai feldolgozásra kerültek. Ennek megfelelően a legfrissebb 2014 évre vonatkozó adatokat tartalmazzák a: régiós és megyei a járási a települési, és a […]

Új adatkörök a Népszámlálási elemzési adatbázisban

Új adatkörökkel bővült a 2011 évi népszámlálás részletes település szintű elemzési adatsorait tartalmazó ArcCensus adatbázis.   Az ArcCensus adatbázis demográfiai adatsorai bővültek új mutatókkal. A demográfiai mutatók most már nem csak a népesség: számának, korcsoportok és nemek szerinti megoszlása, iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása, nemzetiségek szerinti megoszlása, illetve vallási felekezeti hovatartozása szerinti településsoros adatokat tartalmazza, hanem külön […]

Munkanélküliségi ráta változása kistérségi szinten 2008-2014 között

Sokat hallani mostanában arról, hogy jelentősen javult a munkanélküliségi helyzet Magyarországon. Ennek kapcsán készítettük el azt a térképsorozatot, amely 2008 júliusa és 2014 márciusa között mutatja meg negyedéves bontásban a munkanélküliségi ráta (regisztrált munkanélküliek a munkavállaló korú népesség arányában) alakulását kistérségi bontásban. Munkanélküliségi térképek forrása Az elemzési térképsorozat az ArcAdat adatbázisba integrált, ÁFSZ által publikált […]

Új foglalkoztatottsági mutatók az ArcCensus adatbázisban

A 2011. évi magyarországi népszámlálás részletes elemzési adatait tartalmazó térinformatikai adatbázis az ArcCensus 2011 település szinten 20 új mutatóval bővült. Foglalkoztatottság területi különbségei Magyarországon Az új település szintű adatsorok ismeretében árnyaltabb képet kaphatunk a foglalkoztatottak: korcsoportok, legmagasabb befejezett iskolai végzettség, összevont nemzetgazdasági ág és foglalkozási főcsoport szerinti területi megoszlásáról. Térinformatikai elemzés, térképi megjelenítés előnye Területi egységhez köthető […]

Járások és Kistérségek Magyarországon

2013. január elsejével új közigazgatási szint jött létre Magyarországon: a Járások rendszere. A Járások önálló hivatalokkal rendelkeznek és számos korábbi kistérségi szintű szakigazgatási szerv irányítását vették át. Területileg – Budapest kerületein kívül is – több, mint 400 olyan település van, melyek közigazgatásilag más egységbe tartoznak az új járási rendszerben. Elemzési adatbázisok Járás és Kistérség szinten […]

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085