Main menu

Kategória szerinti szűrés: Munkanélküliség

A munkanélküliség idősoros település szintű adatai 2008-2017 időszakra havi bontásban. Befolyásolja-e a munkanélküliség mértéke és változása a vásárlóerőt vagy a település növekedési potenciálját? Hogyan hat a munkanélküliség egy település, térség élhetőségére, a vállalkozások térségben maradására, új szolgáltatások betelepülésére. Munkanélküliség és kapcsolódó demográfia, háztatás és jövedelem adatok az ArcAdat adatbázisban Magyarország település szintű összehasonlító elemzéséhez.

Nőtt vagy csökkent a munkanélküliség 2017 első negyedévében?

Mihez képest? Az NFSZ által publikált településsoros munkanélküliségi adatokat elemezve mindkét állítás igaz lehet. Az év első három hónapját nézve romló értékeket látunk Magyarországon. Az előző év azonos időszakához viszonyítva viszont javuló tendencia mutatkozik a munkanélküliségi helyzetben. 20 % feletti munkanélküliségi mutató A relatív munkanélküliségi mutató adja meg a regisztrált munkanélküliek munkavállaló korú népességhez viszonyított arányát. […]

A munkanélküliség változása 2016 első felében

A Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat oldalán már elérhetők a 2016. júniusára vonatkozó településsoros munkanélküliségi adatok. Így frissítésre kerültek az ArcAdat adatbázis munkanélküliségre vonatkozó számított mutatói is. Az elérhető adatokból készültek az új áttekintő elemzési térképek is, melyeken jól látszik, hogy a nyári szezonális munkák, hogyan javítják a munkanélküliségre vonatkozó mutatókat, mind a Balaton menti térségekben, mind […]

Az agglomerációkban kisebb a munkanélküliség?

Már elérhetők a 2016 év január-februárjára vonatkozó településsoros munkanélküliségi alapadatok. Ennek kapcsán vizsgáltuk meg, igaz-e, hogy a nagyvárosok-megyeszékhelyek agglomerációjában kedvezőbbek a foglalkoztatási viszonyok, kisebb a munkanélküliség, mint a távolabbi térségekben. A KSH településbesorolása szerint Magyarországon 21 olyan térség van, amely vagy agglomerációnak, vagy agglomerálódó térségnek tekinthető, illetve ahol a települések nagyvárosi településegyüttest alkotnak. Agglomerációk munkanélküliségi mértéke […]

Munkanélküliség mértéke Magyarországon – 2015

Idei első térképsorozatunkban azt vizsgáltuk, hogyan változott a munkanélküliség mértéke a magyarországi településeken a 2015-ös év folyamán. A relatív munkanélküliségi ráta megmutatja, hogy adott időszakban mekkora a regisztrált munkanélküliek aránya a munkavállaló korú népességhez képest. Idősoros grafikon 2010-2015 időszakra Érdekességként elkészítettünk egy grafikonos elemzést is, mely megmutatja, hogy a 2010-2015 időszakban – havi bontásban) a magyarországi […]

Szabad vállalkozási zónák munkanélkülisége – 2015

Egyre több hír érkezik arról, hogy a nyár folyamán új pályázatok jelennek meg a 2014-2020 programozási időszakban. Sok pályázat célja a munkahelyteremtés, a munkaerő helyben tartása, a hátrányosabb térségek felzárkóztatása. Számos pályázat kimondottan a Szabad Vállalkozási Zónákba betelepülő, vagy ott működő vállalkozásoknak kerül kiírásra. Melyik települések esnek ebbe a zónába? A települések listáját a 27/2013. (II.12.) […]

Területi különbségek a munkanélküliség mértékében Magyarországon

Idén januárban is jelentős különbségek mutatkoznak a munkanélküliség mértékében az ország egyes régiói között. Ha a megyei összesített adatok mögé nézünk és település szinten vizsgáljuk a munkanélküliség mértékének különbségeit jól látszik, hogy a belső perifériákon mindig rosszabb a helyzet, mint a nagyobb városok vonzáskörzetében. Leszakadó térségek – tartós munkanélküliség Munkanélküliség tekintetében Somogy és Baranya megye határ […]

Munkanélküliség alakulása 2014. év utolsó negyedévében

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat publikálta a 2014. utolsó negyedévére vonatkozó településsoros munkanélküliségi adatsorokat, így elkészülhetett az adatok feldolgozásával készülő Relatív Munkanélküliségi Mutató-t tartalmazó térképsorozat utolsó három eleme is. A munkavállalók abszolút számának vizsgálata mellett a munkanélküliség mértékéről árnyaltabb képet kaphatunk, ha a munkanélküliek számát az adott településen élő munkavállaló korú népesség százalékában is megvizsgáljuk. Változás vizsgálata […]

Munkanélküliségi ráta változása kistérségi szinten 2008-2014 között

Sokat hallani mostanában arról, hogy jelentősen javult a munkanélküliségi helyzet Magyarországon. Ennek kapcsán készítettük el azt a térképsorozatot, amely 2008 júliusa és 2014 márciusa között mutatja meg negyedéves bontásban a munkanélküliségi ráta (regisztrált munkanélküliek a munkavállaló korú népesség arányában) alakulását kistérségi bontásban. Munkanélküliségi térképek forrása Az elemzési térképsorozat az ArcAdat adatbázisba integrált, ÁFSZ által publikált […]

Munkanélküliségi arány a választási körzetekben

Az előző bejegyzés térképe kapcsán merült fel a kérdés, hogy lehet-e összefüggés a jelöltek száma és azok sikeressége, valamint az adott térség munkanélküliségi helyzete között? Az elemzés készítéséhez a NFSZ által havi rendszerességgel publikált településsoros munkanélküliségi mutatókat átlagoltam a választási körzetek területére. (Budapestre sajnos nincs kerület szintű adat, így ott ez a térkép nem értelmezhető.) […]

Munkanélküliség vizsgálatának üzleti értéke

Egyes termékek értékesítési hatékonysága térben és időben is változhat. Az értékesítési volumen változásának egyik befolyásoló tényezője lehet a munkanélküliség mértéke az adott térségben. Munkanélküliségi adatok A munkanélküliségi helyzet havi változása, vagy a tendenciák település szintű nyomon követése, saját idősoros értékesítési adatokkal történő összevetése nagy mértékben segítheti az értékesítési volumen változásának vizsgálatát. Munkanélküliség magyarországi jellemzői A […]

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085