Main menu

Mekkora a magyar városok vásárlóereje?

Mekkora a magyar városok vásárlóereje? Mekkora különbségek vannak egy településen belül? Mi befolyásolja a vásárlóerő mértékét? 
Ezek és az ehhez hasonló – üzleti célú – kérdések megválaszolásában segít a 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis és elemzési alaptérkép.

Böngéssze szabadon a vásárlóerő adatbázis térképes bemutató felületét. (Kattintson a képre)

100x100-jovedelem-Budapest-2016

Mi befolyásolhatja a vásárlóerő mértékét?

Az utca szintű vásárlóerő adatbázis célja, hogy minél több olyan szempontot figyelembe vegyen, mely hatással lehet a helyi vásárlóerő nagyságára, ilyenek:

 • lakónépesség nagysága és korösszetétele (fiatalok és idősek aránya)
 • lakónépesség jövedelmi viszonyai,
 • lakónépesség végzettsége,
 • lakókörnyezet jellemzői, a beépítés jellege
 • napközbeni népesség nagysága – mennyien járnak egy területen az ott lakókon kívül?
Egy mutató kiválasztásához kattintson a "Visible layers" választóablakra.

Budapest népsűrűség térképe - 2016
Budapest népsűrűség térképe – 2016

Mire használható az adatbázis?

Az utca szintű vásárlóerő adatbázis számos – üzleti célú – döntés-előkészítési és döntéshozatali folyamatban hatékonyan használható a településen belüli területi különbségek vizsgálatához:

 • vonzáskörzet lehatárolás – autós, gyalogos elérés alapján,
 • lefedettség vizsgálat – szórólap körzet, szolgáltatáselérés, stb.
 • konkurenciaelemzés, penetrációszámítás – POI sűrűség és átfedés alapján,
 • célközönség elérés vizsgálat – korcsoportos népesség, napközbeni népesség nagyság alapján az elérési területen
 • stb…
Településválasztáshoz a keresőmezőbe gépelje be egy település nevét!

100x100-beepites-Budapest-2016

Adatbázis használat, elérhető települések

Az utca szintű vásárlóerő adatbázis megvásárolható Budapestre, a megyeszékhelyekre, a 20 ezer főnél népesebb magyar településekre, valamint Budapest agglomerációjába tartozó valamennyi településre.

 

Az adatbázis elemzési alapegysége egy 100×100 méteres rácsháló, mely lehetővé teszi bármilyen – címhez rendelt, vagy koordinátával rendelkező – adat egységes elemzését, térképi megjelenítését az adatösszesítés lehetőségével.

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Mennyire voltak aktívak az egyes szavazókörök?

2016 novemberében volt az utolsó országos népszavazás Magyarországon. Az elemzés célja a részvételi arány, valamint az igen-nem-érvénytelen szavazatok területi különbségeinek bemutatása szavazókörökre bontott tematikus térképek segítségével. Az elemzési adatok forrása a valasztas.hu oldalon közzétett szavazóköri eredmények.

A dinamikus felület eléréséhez kattintson a képre!

nepszavazas-2016-eredmeny-terkepSzavazóköri térképi információk

Az elemzés a szavazókörök szerint négy tematikus térképet tartalmaz:

 • Részvételi arány,
 • Igen szavazatok aránya,
 • Nem szavazatok aránya,
 • Érvénytelen szavazatok aránya.
A megjelenített térképi réteg váltásához kattintson a térképablak feletti "Visible layers" elemre.

Technikai háttér

Az elemzési térképek adatforrása a valasztas.hu oldalon publikusan megjelenő szavazóköri eredmények. A térképi megjelenítés alapja a szavazókörökre vetített 50×50 méteres rácsháló. Az adat-összekapcsolás a szavazókörök szerinti címlisták geókódolásával történt. A térképi megjelenítés a CartoDB webes tematikus térkép megjelenítő szoftver használatával valósult meg.

Adathasználat, további elemzési lehetőség

A szavazókörök publikus térképei – a forrás pontos megjelölésével – szabadon felhasználható. A 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis mutatóinak felhasználásával az elemzési eredményekhez ( 20 ezer főnél népesebb és budapesti agglomerációs települések esetében) demográfiai, jövedelmi és egyéb lakókörnyezeti adatok is kapcsolhatók. Továbbelemzés esetén az adatforrások elérhetőségéről kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

2016. évi népesség adatok a 100×100 adatbázisban

Állandó lakosok száma, korcsoportos népesség, gyermekek és idős korú népesség megoszlása a településen belül. A lakosság korcsoportos összetételének és területi megoszlásának ismerete elengedhetetlen a sikeres üzleti döntések meghozatala során. Többek között ezeket a népesség adatokat nyújtja a 100×100 utca szintű térinformatikai adatbázis.

Az adatbázis 136 magyarországi településre érhető el!

100x100-nepesseg-2016-budapest

Népesség – demográfiai mutatók és szerepük

Egy szolgáltatás telephelyválasztásakor, vagy egy új üzlet megnyitásakor alapvető kérdés, hogy mennyi embert ér el a szolgáltató egy adott településen vagy vonzáskörzetben. Ugyanez igaz egy ellátási körzet lehatárolásakor is. Mindig kérdés a lakónépesség száma és a népsűrűség.

Korcsoportra célzott szolgáltatások, ellátások esetén a korcsoportos népesség nagysága is meghatározó a döntéshozatal során. Óvodai vagy iskolai körzetlehatárolás, fiatalokra célzott szolgáltatás, vagy idős-ellátás, mind olyan szolgáltatás, ahol tudni kell az adott korcsoport arányát a népességen belül. A korcsoportos népesség mutatók, valamint a gyermek-eltartottsági és idős-eltartottsági mutatók adnak támpontot ezekhez a döntésekhez.

Népesség – demográfiai mutatók elérhetősége

A 2016 évre vonatkozó település szintű lakónépesség adat összes / férfi / nő bontásban beépítésre került az ArcMagyarország vektoros térképi termékbe, valamint az ArcAdat  – közigazgatási egységekhez rendelt – társadalom és gazdaságstatisztikai adatbázisba. Az utca szintű adatsorok és számított mutatók 136 magyarországi településre vásárolható meg a 100×100 adatbázisba építve. Az adatbázisok használatával egyedi térinformatikai elemzések is megrendelhetők.


100×100 vásárlóerő mutatók

A népesség adatok mellet már elérhetők a 2016 évre vonatkozó vásárlóerőre, kínálati ingatlanárakra valamint a napközbeni népesség területi megoszlására vonatkozó számított mutatók, indexek is  a 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázisban.

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat! »


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Települési vásárlóerő – számított mutatók

A települési vásárlóerő mértéke meghatározó szempont az üzleti döntéshozatali folyamatokban. Ilyen folyamat pl.: egy új telephely kiválasztása, vagy a meglévő értékesítési hálózat optimalizálása is egy kereskedelmi vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozás esetében. 

A vásárlóerő számítása többféleképpen történhet. Korábban (2013) mi is elsősorban az egy főre eső nettó jövedelem adatot vettük figyelembe a mutató számítása során. Az eredmények behatóbb vizsgálata azt mutatta, hogy ez a számítási mód nem tükrözi vissza elég árnyaltan a piaci tapasztalatokat…

Magyar települési jövedelmek - 2013

Magyar települési jövedelmek – 2013

…így további felhasználtató adatokat kerestünk az anomáliák kiszűrésére, a tényleges vásárlóerőt befolyásoló tényezők egyidejű figyelembe vételéhez.

Vásárlóerőt befolyásoló tényezők

A vásárlóerő számításakor alapvetően egy főre eső nettó jövedelem adat az, ami meghatározónak tekintett. Számos olyan tényező van azonban, ami befolyásolja ezt az értéket, a ténylegesen elkölthető jövedelmet. Ezen tényezők egyidejű figyelembe vételével árnyaltabb képet kaphatunk Magyarország különböző térségeinek valós vásárlóerejéről és annak területi különbségeiről.

Magyar települési vásárlóerő - 2014

Magyar települési vásárlóerő – 2014

Egységesen rendelkezésre álló mutatószámok, melyek a súlyozott vásárlóerő számításkor figyelembe vettek:

 • vándorlási különbözet, mivel egy térség prosperitását növeli, ha inkább oda költöznek az emberek, mintha onnan el,
 • munkanélküliség mértéke, mivel nem csak az számít, hogy mennyi pénz jut egy emberre, hanem az is, hogy azt mennyien keresik meg azt,
 • külföldre ingázók aránya, mivel a határokon túl megkeresett jövedelem az itthonitól eltérő módon érvényesül az összjövedelem vizsgálatakor,
 • kínálati ingatlan négyzetméter árak, mivel a lakásvásárlás egy család életében hosszú távú befektetés, így annak értéke, és a forgási sebesség hozzájárul egy terület vitalitásához
 • vállalkozási aktivitás mértéke, vezető vállalatok jelenléte jelentős mértékben befolyásolja egy térség jövedelemtermelő képességét.

A különböző mutatók településmérettől, és térbeli elhelyezkedéstől függően eltérő mértékben befolyásolják az alapértelmezett vásárlóerő nagyságát, így ezek eltérő súlyozási algoritmusok szerint kerültek beszámításra a települési vásárlóerő meghatározásakor.

Települési vásárlóerő gyakorlati alkalmazása

Az üzleti folyamatokban hatékonyan használható a valamennyi magyar településre egységes metodikával számított települési vásárlóerő adatbázis. Telephelyek és vonzáskörzeteik értékesítési hatékonyságának összehasonlítása, az elvonzások, területi átfedések vizsgálata során, de akár a hálózatbővítés optimális ütemének és megtérülési rátájának (ROI) számításának folyamatában is nagy segítséget nyújthat egy ilyen adatbázis.


A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

MapInfo Professional használata területi elemzésekhez

Térinformatikai szoftverek segítségével a térbeli vonatkozású üzleti adatok térképen megjeleníthetők, így a területi összefüggések könnyen és gyorsan áttekinthetők, elemezhetők.

A térképek publikálásával az üzleti elemzések, prezentációk hatékonyan kiegészíthetők, számos egymással összefüggő adat egyszerre és látványosan bemutatható. Idősoros elemzési térképek készítésével különböző értékesítési tendenciák térbeli összefüggései is hatékonyan bemutathatók. Számos online megoldás mellett továbbra is sok érv szól az asztali alkalmazások mellett is.

MapInfo Professional térinformatikai szoftver

A MapInfo Professional az egyik legelterjedtebb térinformatikai szoftver hazánkban. A szoftver könnyen tanulható, nagy funkcionalitással rendelkező térinformatikai alkalmazás. A szoftver kiválóan alkalmas térképi alapú adatelemzésre, helyhez köthető információk tematikus térképi megjelenítésére, területi összefüggések vizsgálatára.

MapInfo Professional előnyei

A desktopos alkalmazás funkcionalitása könnyen tanulható, kezelőfelülete felhasználóbarát. Külső alkalmazásokból az adatok a rendszerbe importálhatók, megfelelő térkép esetén könnyen megjeleníthetők. Tematikus térképek készíthetők, azok menthetők, így pl.: havi riportolási folyamatokhoz hatékonyan használható.

 • Számos adatformátum közvetlen megnyitása, kezelése (pl.: Microsoft Excel®, Microsoft Access®,  Oracle®, Microsoft® SQL Server),
 • Adatok létrehozása, szerkesztése – térképen vagy táblázatos formában is,
 • Térképi megjelenítés szerkesztése, egyszerű módosíthatóság,
 • Beépített összesítő eljárások a pontszerű adatok területi egységre történő aggregálásához (pl. bolthálózat adatainak összesítése értékesítési területre)
 • Térképes adatok könnyű publikálása, exportálása más adatformátumba (pl.: pdf, különböző képformátumok)

Adatbázisok magyarországi elemzésekhez

A GeoIndex rendszerében forgalmazott elemzési alapadatbázisok a MapInfo Professional szoftverbe könnyen importálhatók – megfelelő térképi adatbázis megléte esetén – térképezhetők.

 • Közigazgatási egységekhez köthető területi társadalmi-gazdasági adatsorokat az ArcAdat adatbázis tartalmaz.
 • Részletes, település és kistérségi / járási szintű demográfiai, háztartási és lakásállományra vonatkozó elemzési adatsorokataz ArcCensus adatbázis tartalmaz.
 • Település és utca szintű vásárlóerő adatok a Vásárlóerő adatbázisban érhetők el.

Térképek magyarországi elemzésekhez

A GeoIndex rendszerében forgalmazott elemzési térképek a MapInfo Professional szoftverbe könnyen illeszthetők. MapInfo-s formátumban is forgalmazottak mind EOV, mind WGS84 koordináta rendszerű adatokkal. A térképi adatbázisok adatszerkezetüknek és adattartalmuknak köszönhetően területi egységhez köthető (közigazgatási egységek, irányítószám körzetek, városrészek) tematikus térképek készítésére, vagy utca házszám mélységű adatok térképi megjelenítésére is alkalmasak.

 • ArcMagyarország vektoros térkép – Magyarország közigazgatási és közúthálózati térképe, mely kiválóan alkalmas közigazgatási egységekhez köthető tematikus elemzések készítésére és térképi megjelenítésére.
 • DSM-10 – vektoros utcatérkép – Magyarország valamennyi településének egységes szerkezetű, folyamatosan frissített utca szintű vektoros térképállománya, mely az utca szintű elemzések térképi alapja.
 • GeoXRaszter – raszteres utcatérkép  – Magyarország valamennyi településének egységes szerkezetű, folyamatosan frissített utca szintű raszter térképállomány sorozata, mely a térképi vizualizáció megfelelő háttértérképe.

MapInfo Professional oktatás, terméktámogatás

Amennyiben a GeoIndeX rendszerébe tartozó adatbázisokat, illetve térképeket vásárolja meg területi elemzéseihez, úgy a MapInfo Professional szoftver megvásárlásában és megismerésében (egyedi igényekhez igazított oktatás) is segítséget nyújtunk. Kérjen egyedi árajánlatot »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Társadalmi 3D térképezés a TETA-val

A helyhez köthető adatok térképes vizualizálásával, különböző forrásból származó adatok összekapcsolásával részletesebb képet kaphatunk lakókörnyezetünk jellemzőiről és a területi különbségekről, mintha csak az alapadatokat vizsgálnánk önmagukban.

A Területi Információs Rendszer (TEIR) – Területi Tervezést Támogató Alrendszerében (TETA) is feldolgozott 100×100 adatbázis mutatók felhasználásával készült az a társadalmi 3D térkép, mely összekapcsolja a beépítés jellegére és a lakónépesség korcsoportos összetételére vonatkozó információkat.

Budapest lakókörnyezeti jellemzői

“Budapest népességének egyik harmada lakótelepen, másik harmada egy- vagy kétszintes kertvárosi családi házban él, minden negyedik lakó belvárosi és kb. 14%-uk jár haza esténként zöldövezeti társasházba. Vajon az eltérő beépítési mód a korösszetételben is tükröződik? Hol él több gyerek és kevesebb felnőtt a fővároson belül? Mindezek szemléltetésére különleges 3D térképen ábrázoltuk a beépítési mód és a gyermekeltartottsági ráta térbeli összefüggését.” (forrás: Lechner Központ)

teta-tarsadalmi-3d-terkep-2016A Társadalmi térkép megtekintéséhez kattinston a képre.

Adatok forrása

A TETA / Térképtár / Intézményellátottság menüpontjában is elérhető intézménykereső, valamint lakókörnyezeti jellemzőket utca szinten bemutató térkép alapadatait a GeoIndeX rendszerébe tartozó 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis adja. Az adatbázis 100×100 méteres rácshálóra bontva jeleníti meg a lakónépességre, korcsoportos népességre, a beépítés jellegére, valamint az ingatlanárakra és jövedelmi viszonyokra vonatkozó alapadatokat, és az ezekből származtatott számított mutatókat.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

A munkanélküliség változása 2016 első felében

A Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat oldalán már elérhetők a 2016. júniusára vonatkozó településsoros munkanélküliségi adatok. Így frissítésre kerültek az ArcAdat adatbázis munkanélküliségre vonatkozó számított mutatói is.

Az elérhető adatokból készültek az új áttekintő elemzési térképek is, melyeken jól látszik, hogy a nyári szezonális munkák, hogyan javítják a munkanélküliségre vonatkozó mutatókat, mind a Balaton menti térségekben, mind az alföldi mezőgazdasági területeken.

Relativ-munkanelkulisegi-arany-201606Relativ-munkanelkulisegi-arany-201604

Változás az előző év azonos időszakához, illetve az előző hónapokhoz képest.

A térképek alapján általános javulási tendencia látható mindkét összehasonlítás vonatkozásában. Elenyésző azon településeknek a száma, ahol a korábbihoz képest 5 % felett nőtt a regisztrált munkanélküliek munkavállaló korú népességhez viszonyított aránya, és ezek a települések is jellemzően kis lélekszámú községek.

További munkanélküliség alakulásához kapcsolódó elemzések »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

POIX adatbázis frissítés – 2016 június

Már megvásárolható a POIX – Magyarország érdekes és fontos helyei – egységes szerkezetű, elérhetőségi (cím, telefon, web, e-mail) és koordináta adatokkal ellátott adatbázisa idei második frissítése.

Újdonságok az adatbázisban

A negyedéves változáskövetésen túlmenően részletes ellenőrzésre és szükség szerint módosításra kerültek a:

 • Bankfiókok, takarékszövetkezetek és ATM-k,
 • Gyógyszertárak (BRAND-ek szerint),
 • BRAND-es áruházláncok,
 • Ipari parkok és inkubátorházak,
 • Közmű szolgáltatók és
 • Nagykövetségek

POIX-Iparipark-uthalozat-201606

Felhasználói igények és visszajelzések alapján külön alkategóriába kerültek a bevásárló központok és üzletházak. Így egy-egy konkurencia elemzés, vagy vonzáskörzet meghatározás során már eltérő súllyal vehetők figyelembe az elemzések során.

A frissítés eredményeként az adatbázis jelenleg több, mint 170 000 egyedi objektumot tartalmaz 6 főkategoriába, azon belül 25 kategóriába és több, mint 450 alkategóriába rendezve.

POIX felhasználási lehetőségek

A POIX adatbázis egyaránt felhasználható:

A POIX adatbázis megfelelő kategóriaelemei felhasználásra kerülnek a 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis központi hely mutatóinak számításakor is. Kapcsolódó elemzés »

POIX kategórialista

A POIX adatbázis 2016. július 1.-től érvényes kategórialistája és elemszámai:

Kategória  db
Szállás és étkezés (Szállás) 7 560
Szállás és étkezés (Étkezés) 11 076
Infrastruktúra (Közigazgatás) 8 569
Infrastruktúra (Közmű szolgáltatás) 1 434
Infrastruktúra (Szervezet) 2 785
Infrastruktúra (Közszolgáltatás) 16 748
Oktatás és egészség (Közoktatás) 12 546
Oktatás és egészség (Szakmai- és továbbképzés) 3 316
Oktatás és egészség (Orvosi intézmény) 20 447
Oktatás és egészség (Egészségügyi szolgáltatás) 14 334
Oktatás és egészség (Állatjóléti szolgáltatás) 237
Oktatás és egészség (Felsőoktatás) 258
Sport és szórakoztatás (Sporttevékenység) 3 585
Sport és szórakoztatás (Szórakozóhely) 750
Sport és szórakoztatás (Szerencsejáték) 440
Sport és szórakoztatás (Látványosság) 1 271
Szállítás és közlekedés (Közút) 1 089
Szállítás és közlekedés (Vasút) 1 604
Szállítás és közlekedés (Légi) 53
Szállítás és közlekedés (Vízi) 233
Kereskedelem (Nagykereskedelem) 21
Kereskedelem (Szolgáltatás) 32 806
Kereskedelem (Kiskereskedelem) 32 192
Ipar és mezőgazdaság (Ipar) 245
Ipar és mezőgazdaság (Mezőgazdaság) 6
Mindösszesen 173 605

Kérdés vagy megrendelés esetén keresse munkatársainkat »

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Női többség a magyar nagyvárosokban – 2016

A KEKKH által publikált legfrissebb -2016.01.01 érvényes – települési lakónépességi adatokat az összes népesség megoszlása és változása szerint már korábban vizsgáltuk. Most azt nézzük meg, hogy a férfiak és a nők aránya hogyan oszlik meg a magyar településeken.

A 2016 január elsejére vonatkozó lakónépességi adatok szerint (forrás: nyilvantarto.hu) Magyarország állandó lakossága 10 023 061 fő, melyből férfi 4 816 795 fő és nő 5 206 266 fő, így a nők aránya 108 % a férfi lakossághoz képest.

Férfi – nő arány 2016. év elején

Ferfi-no-arany-2016

Ha település szinten vizsgáljuk a lakónépesség adatait, akkor jól látszik hogy a települések bő egyharmada ( 1271 település) az országos átlagnak megfelelő tartományban található a férfi-női lakónépesség arány vonatkozásában.

A szélsőségeket vizsgálva, kitűnik, hogy a települések közül mindössze 25 olyan van ahol a férfiak aránya 25 %-kal magasabb a nőknél, míg fordítva 38 településen él 25 %-kal több nő, mint férfi.

Ha a 10 %-os eltérést vizsgáljuk akkor a különbség még nagyobb: csupán 187 településen él 10 %-kal több férfi mint nő, míg 483 olyan település ahol 10 %-kal több nő él mint férfi, ráadásul valamennyi megyeszékhely ebbe a kategóriába esik.

Mi volt 10 évvel ezelőtt?

Ferfi-no-arany-2006A 2006 évi adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a 10 098 413 fő összes lakónépességből 4 784 189 volt a férfi, és 5 234 232 a női népesség, országos átlagban a nők aránya 109 % volt a férfiakhoz képest.

Az országos átlag közeli tartományban (102-110 %) a települések közül 1437 tartozott, míg a szélső értékekbe a férfiak javára 7 település, a nők javára viszont 69 település. A megyeszékhelyeken már 2006-ban is 110 % felett volt a női lakónépesség aránya a férfiakhoz képest.

Elemzések forrása

Az elemzések forrása a KEKKH minden évben kiadott települési lakónépességi adatsora összes – férfi – nő bontásban, mely bárki számára szabadon elérhető a www.nyilvantarto.hu webcimen. Idősoros korcsoportos és nemek szerint bontott népessé adatok (2000-ig visszmenőleg) elemzésekhez előkészített, rendszerezett formában megvásárolhatók az ArcAdat adatbázisban. A térképi megjelenítést és további elemzést vagy saját adatok kapcsolását és elemzését teszi lehetővé Magyarország vektoros térképállománya az ArcMagyarország térkép.


Magyarország településeinek népességére, és jellemzőire vonatkozó további elemzések itt olvashatók »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Városrészek területi különbségei a magyar nagyvárosokban

Üzleti vállalkozások hálózatbővítésénél, szociális vagy oktatási ellátások telepítésénél, de bármilyen ellátási hálózat optimalizálásánál fontos tudni, hogy az ellátásba, szolgáltatásba bevont terület milyen jellemzőkkel bír.

Városrészek mint az elemzés alapegységei

Üzleti célú szolgáltatások elemzésénél jellemzően három területi szinten értelmezik az üzleti adatokat, ezek az ellátási régió, a település és általában az irányítószám körzet szint, (ritkán mennek le a cím szintű adatok elemzéséig).

Vannak azonban olyan szolgáltatási területek, vagy fejlesztési célok, ahol az irányítószám szint kevésbé jól értelmezhető, sokkal inkább elterjedt vagy használhat a természetes lehatárolások, történelmileg vagy társadalmilag kialakult elnevezések, mint a városrészek használata.

Népesség megoszlása városrészek szerint

Mindenfajta elemzésnél alapvető igény van a népesség megoszlásának és összetételének vizsgálatára, annak érdekében, hogy megtudjuk mennyi is az az ember, akit elérhetünk szolgáltatásunkkal, vagy akit be kell vonni az adott ellátásba.

Jövedelmi különbségek városrészek szerint

Az elemzés – elsősorban üzleti célú környezettanulmányok készítésekor – kiegészíthető a népesség jövedelmi viszonyaira, vagy korösszetételére vonatkozó további vizsgálatokkal is.

Adatkapcsolás és egyedi elemzés

Ha már ismerjük a lakókörnyezet alapvető jellemzőit, akkor az elemzés tovább finomítható a saját üzleti adatok integrálásával – pl. meglévő értékesítési helyek forgalmi adatai – a külső forrásokból elérhető piaci adatok (pl.: POI sűrűség) összekapcsolásával, vagy akár a konkurens helyszínek térképezésével a penetráció hely alapú számításával, az elérhetőség vizsgálatával.

Kapcsolódó cikkek, elemzések »

Elemzési adatbázisok

A GeoIndeX rendszerébe tartozó 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis, valamint a POIX hely és címadatbázis az ilyen típusú lakókörnyezeti elemzések elkészíthetőségét segítik.

Kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085