Main menu

Térképes adatvizualizáció lehetőségei – CartoDB

A felhő alapú szolgáltatások térnyerésével egyre több olyan ingyenes, vagy előfizetéses rendszerű felület érhető el, mely a hely alapú információk vizualizálását és egyben elemzését teszik lehetővé, ezzel könnyítve meg az összefüggések megértését.

POS terminál adatbázis és a CartoDB

A POS terminálok helyadatainak közösségi adatgyűjtése kapcsán néztük meg milyen lehetőségeket ad a CartoDB felülete az adatok megjelenítésére és elemzésére.
A CartoDB-ben alapértelmezetten 10 különböző adatmegjelenítés biztosított pontszerű (koordináta adatokkal megadott) adatok elemzésére:

 • “Simple” – egyszerű pontmegjelenítés, hozzáadott érték nélkül,
 • “Choropleth” – számérték szerinti színskálás megjelenítés,
 • Bubble” – számérték szerinti mérettartományos megjelenítés,
 • “Category” – leíró adat alapján csoportokba rendezett megjelenítés,
 • “Cluster” – összesített adatmegjelenítés a helyszínek sűrűsödése alapján, ahol nagyításra az elemszám és méret dinamikusan változik,
 • Heatmap” – összesített adatmegjelenítés a helyszínek sűrűsödése alapján,
 • Intensity” és “Density” – események sűrűsödésének és intenzitásának ábrázolására szolgáló vizualizációs eszköz
 • Torque” “Torque cat“- események időbeliségének és térbeli megoszlásának egyidejű ábrázolására szolgáló, animált térkép.

Térképi adatelemzés előnyei

A térkép alapú adatelemzés legfőbb előnye, hogy a térbeliség és a térbeli összefüggések megjelenítése gyorsan és egyszerűen emelhető be az elemzési és döntéshozatali folyamatokba. További előnye, hogy a “képszerű” megjelenés az átlag ember számára is könnyebben értelmezhetővé teszi az adatokat és a bennük rejlő információkat. Egy jól összeállított térképet, a megfelelően kiválasztott megjelenítési móddal nem kell hosszasan magyarázni, értelmezni. Eszközt ad a kezünkbe az újonnan szerzett információk továbbgondolásához, mélyebb elemzéséhez.

Térképi elemzés a döntések támogatására

A jó minőségű, egységes szerkezetű alapadatok önmagukban is jelentős értéket hordoznak. Saját üzleti adatokkal kapcsolva jelentős hozzáadott értéket jelentenek akár az alábbi döntéshozatali folyamatokban is:

 • telephelyválasztás
 • hálózatoptimalizálás
 • beruházási megtérülés-számítás
 • konkurenciaelemzés
 • vonzáskörzet elemzés
 • ellátási körzet meghatározás és lefedettségvizsgálat

További térkép alapú elemzési lehetőségek »

Elemzési és adatbázis szolgáltatásainkról kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Vásárlóerő, népesség térkép – új adatsorok 2017

Elkészült a 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis 2017 évi frissítése. A térinformatikai adatbázis 136 magyarországi településre tartalmazza a népsűrűség, korcsoportos népesség, vásárlóerő, jövedelem adatokat. 
Komplex mutatók jellemzik a lakókörnyezet és a napközbeni népesség megoszlásának sajátosságait minden vizsgált településre.

Böngészhető vásárlóerő-jövedelem térkép »

Vásárlóerő, jövedelem adatsorok

Adatbázis mutatók – 2017

Az adatbázis mutatók mind a 136 magyar településre egységes szerkezetben vásárolhatók meg üzleti célú lakókörnyezeti vagy vonzáskörzet elemzésekhez,

100×100 adatbázis adattartalma Mértékegység Érvényesség
Azonosító 2017
Megye neve 2017
Település neve 2017
Irányítószám 2017
Kerület (csak Budapesten) 2017
Városrész, településrész 2017
Egyéb városrész, településrész 2017
Lakótelep, lakópark 2017
Lakóövezet jellege 2017
Háztartások száma db 2017
Állandó népesség száma 2017
0-14 évesek száma 2017
15-18 évesek száma 2017
19-30 évesek száma 2017
31-62 évesek száma 2017
63 év felettiek száma 2017
100 felnőttkorúra jutó gyermekkorú % 2017
100 felnőttkorúra jutó időskorú % 2017
100 gyermekkorúra jutó időskorú % 2017
Diplomások aránya a megfelelő korúak százalékában % 2017
Egy főre jutó éves nettó jövedelem HUF/fő/év 2017
Lakókörnyezet típusa 2017
Városközpont index 2017
Turisztikai vonzerő index 2017
Gyalogos forgalom index 2017
Közösségi közlekedési index (csak Budapest) 2017

Népesség, korcsoportok, központi helyek

A népesség nagysága és korcsoportos megoszlása mellet meghatározó, hogy mennyien és merre mozognak a városon belül. Üzleti elemzések készítésekor – telephelyválasztás, lakókörnyezet és vonzáskörzet elemzés, lefedettség vizsgálat – a komplex mutatók adnak bővebb információt a népesség városon belüli népesség mozgásáról.

Adatbázis vásárlás, elemzési lehetőség

A térinformatikai adatbázis különböző formátumokban: MapInfo.tab, ESRI shape, txt. akár településenként is megvásárolható, vagy az adatbázis felhasználásával egyedi elemzés is megrendelhető. A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Nőtt vagy csökkent a munkanélküliség 2017 első negyedévében?

Mihez képest?
Az NFSZ által publikált településsoros munkanélküliségi adatokat elemezve mindkét állítás igaz lehet. Az év első három hónapját nézve romló értékeket látunk Magyarországon. Az előző év azonos időszakához viszonyítva viszont javuló tendencia mutatkozik a munkanélküliségi helyzetben.

20 % feletti munkanélküliségi mutató

A relatív munkanélküliségi mutató adja meg a regisztrált munkanélküliek munkavállaló korú népességhez viszonyított arányát. A település szintű térképeket vizsgálva jól látszik, hogy a 2017 január – március időszakban a 20 % feletti relativ munkanélküliségi arányt mutató települések száma 46-ról 136-ra nőtt, elsősorban Somogy, Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben.

3 % alatti munkanélküliségi mutatójú térségek

3 % alatti munkanélküliségi értéket a vizsgált időszakban Győr-Moson-Sopron megye települései és Budapest agglomerációs térsége ért el első sorban. A megyeszékhelyektől távolodva a relatív munkanélküliségi arány láthatóan növekszik, de érdekesség Hódmezővásárhely környéke, amely igen kedvező képet mutat.

Rövid távon romlott, hosszabb távon javult a munkanélküliségi helyzet?!

Az idősoros adatokat vizsgálva két ellentétes folyamat figyelhető meg. A 2017 év első három hónapjában jelentős mértékben nőtt a munkanélküliség. Az előző év azonos időszakával összevetve viszont javulás figyelhető meg a vizsgált relatív munkanélküliségi mutató vonatkozásában.

Változás mértéke az előző hónapokhoz viszonyítva

2017 első három hónapját vizsgálva 48-ról 249-re nőtt azon települések száma, ahol 5 % feletti volt a relatív munkanélküliségi mutató romlása, azaz jelentősen nőtt a regisztrált munkanélküliek száma. Megduplázódott azon települések száma is, ahol  – ha nem is ilyen jelentős mértékben, de – nőtt a regisztrált munkanélküliek aránya.

Változás mértéke az előző év azonos időszakához képest

2016 első negyedévéhez viszonyítva összességében javuló tendencia figyelhető meg a munkanélküliség mértékében Magyarország településein. Budapest – Tatabánya – Győr – Székesfehérvár háromszögben kiegyenlítettebb a helyzet. A vidéki térségekben nagyobb a relatív munkanélküliség mértékének ingadozása.

Munkanélküliség – demográfia – vásárlóerő

A relatív munkanélküliségi mutató  mértéke függ a demográfiai viszonyoktól: eltartottak, gyermek és időskorúak aránya, elvándorlás mértéke is. A munkanélküliség mértéke befolyásolja egy térség jövedelmi szerkezetét (bevételek mértéke és forrása), és így a rendelkezésre álló vásárlóerőt is.

Az ArcAdat területi statisztikai adatbázis lehetővé teszi időbeli és térbeli jellegzetességek, tendenciák vizsgálatát, ezzel is segítve az üzleti döntéshozatali folyamatokat. Az elemzéseket térképes megjelenítéssel is támogatjuk, ami önnek is megkönnyíti üzleti adatai értelmezését, az elemzési eredmények vizualizálását!

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Mennyire élhetők a budapesti kerületek?

Mennyire élhetők a budapesti kerületek? Hol, kik laknak Budapesten? Milyen a lakásállomány összetétele? Hol dolgoznak többen és hol él több eltartott? Hol újul meg a lakásállomány, hol nagyobb a vállalkozói aktivitás?

Ilyen és hasonló kérdések megválaszolásában segít az ArcAdat adatbázis immár 15 évet (2000-2015) feldolgozó – térképes elemzésekhez előkészített – adatbázisa Budapestre, de akár Magyarország bármely térségére is.

A lakónépesség jellemzői

A demográfiai adatkörökből megtudhatjuk a népesség korcsoportok és nemek szerinti összetételét, az oda és elköltözések tendenciáit és volumenét, de akár a gyerekkorú népesség infrastrukturális ellátottságát (bölcsőde-óvoda-iskola), vagy a felnőtt népesség egészségügyi állapotát is. Az idősoros adatok segítenek a tendenciák felismerésében, a térképes megjelenítések a területi összefüggések vizsgálatában: további demográfiai elemzések, térképek.

Budapest-kerulet-vandorlas-2005-2015

A képek is mutatják, hogy a vizsgálati időszak első felében nagyon jellemző volt a fővárosból az agglomerációs térségbe való kiköltözés. Ez a folyamat a fővárosi kerületek revitalizációs törekvéseinek hatására lassult (leginkább a 8, 9, 11 kerületekben). Az összes kerület közül a 13. az, amelyik tartani tudta magát a vizsgálati időszakban.

A lakásállomány összetétele és változása

A lakásállomány összetétele – lakások területe, szobaszáma és komfortfokozata – valamint a lakások kora, a megújulás, megújítás mértéke sokat elárul egy terület vitalitásáról, fejlődési potenciáljáról. Az új építések területi megoszlása és mértéke jó jelzője lehet – többek között – a vásárlóerő potenciál megoszlásának is. Lakásállományhoz kapcsolódó elemzések, térképek »

Budapest-kerulet-ujlakasszam-2005-2015

Jövedelmi viszonyok és a vásárlóerő

Az eltartottak illetve az adózók aránya, a munkanélküliség mértéke, a vállaklozói aktivitás, és ezen belül az aktív vállalkozási volumen mértéke mind meghatározó tényezői egy-egy terület fejlődési potenciáljának és vásárlóerő mértékének meghatározásakor. E tényezők ismerete döntő fontosságú lehet egy hálózatfejlesztési, vagy telephely-választási, de akár szolgáltatásfejlesztési döntés-hozatali folyamatban. Vásárlóerőhöz kapcsolódó elemzések, térképek »

Budapest-kerulet-adozok-2005-2015

Az ArcAdat területi statisztikai adatbázisban már elérhetők a 2015 évre vonatkozó statisztikai adatsorok, így egységes szerkezetben áll rendelkezésére elemzési célra 15 évnyi idősoros adat.

Használja mindig a céljaihoz leginkább illeszkedő elemzési adatbázisokat. A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Mekkora a magyar városok vásárlóereje?

Mekkora a magyar városok vásárlóereje? Mekkora különbségek vannak egy településen belül? Mi befolyásolja a vásárlóerő mértékét? 
Ezek és az ehhez hasonló – üzleti célú – kérdések megválaszolásában segít a 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis és elemzési alaptérkép.

Böngéssze szabadon a vásárlóerő adatbázis térképes bemutató felületét. (Kattintson a képre)

100x100-jovedelem-Budapest-2016

Mi befolyásolhatja a vásárlóerő mértékét?

Az utca szintű vásárlóerő adatbázis célja, hogy minél több olyan szempontot figyelembe vegyen, mely hatással lehet a helyi vásárlóerő nagyságára, ilyenek:

 • lakónépesség nagysága és korösszetétele (fiatalok és idősek aránya)
 • lakónépesség jövedelmi viszonyai,
 • lakónépesség végzettsége,
 • lakókörnyezet jellemzői, a beépítés jellege
 • napközbeni népesség nagysága – mennyien járnak egy területen az ott lakókon kívül?
Egy mutató kiválasztásához kattintson a "Visible layers" választóablakra.

Budapest népsűrűség térképe - 2016
Budapest népsűrűség térképe – 2016

Mire használható az adatbázis?

Az utca szintű vásárlóerő adatbázis számos – üzleti célú – döntés-előkészítési és döntéshozatali folyamatban hatékonyan használható a településen belüli területi különbségek vizsgálatához:

 • vonzáskörzet lehatárolás – autós, gyalogos elérés alapján,
 • lefedettség vizsgálat – szórólap körzet, szolgáltatáselérés, stb.
 • konkurenciaelemzés, penetrációszámítás – POI sűrűség és átfedés alapján,
 • célközönség elérés vizsgálat – korcsoportos népesség, napközbeni népesség nagyság alapján az elérési területen
 • stb…
Településválasztáshoz a keresőmezőbe gépelje be egy település nevét!

100x100-beepites-Budapest-2016

Adatbázis használat, elérhető települések

Az utca szintű vásárlóerő adatbázis megvásárolható Budapestre, a megyeszékhelyekre, a 20 ezer főnél népesebb magyar településekre, valamint Budapest agglomerációjába tartozó valamennyi településre.

 

Az adatbázis elemzési alapegysége egy 100×100 méteres rácsháló, mely lehetővé teszi bármilyen – címhez rendelt, vagy koordinátával rendelkező – adat egységes elemzését, térképi megjelenítését az adatösszesítés lehetőségével.

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Mennyire voltak aktívak az egyes szavazókörök?

2016 novemberében volt az utolsó országos népszavazás Magyarországon. Az elemzés célja a részvételi arány, valamint az igen-nem-érvénytelen szavazatok területi különbségeinek bemutatása szavazókörökre bontott tematikus térképek segítségével. Az elemzési adatok forrása a valasztas.hu oldalon közzétett szavazóköri eredmények.

A dinamikus felület eléréséhez kattintson a képre!

nepszavazas-2016-eredmeny-terkepSzavazóköri térképi információk

Az elemzés a szavazókörök szerint négy tematikus térképet tartalmaz:

 • Részvételi arány,
 • Igen szavazatok aránya,
 • Nem szavazatok aránya,
 • Érvénytelen szavazatok aránya.
A megjelenített térképi réteg váltásához kattintson a térképablak feletti "Visible layers" elemre.

Technikai háttér

Az elemzési térképek adatforrása a valasztas.hu oldalon publikusan megjelenő szavazóköri eredmények. A térképi megjelenítés alapja a szavazókörökre vetített 50×50 méteres rácsháló. Az adat-összekapcsolás a szavazókörök szerinti címlisták geókódolásával történt. A térképi megjelenítés a CartoDB webes tematikus térkép megjelenítő szoftver használatával valósult meg.

Adathasználat, további elemzési lehetőség

A szavazókörök publikus térképei – a forrás pontos megjelölésével – szabadon felhasználható. A 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis mutatóinak felhasználásával az elemzési eredményekhez ( 20 ezer főnél népesebb és budapesti agglomerációs települések esetében) demográfiai, jövedelmi és egyéb lakókörnyezeti adatok is kapcsolhatók. Továbbelemzés esetén az adatforrások elérhetőségéről kérdezze munkatársainkat »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Munkanélküliség mértéke – Infografika

Minden hónapban feldolgozzuk a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által publikált településsoros munkanélküliségi adatsorokat annak érdekében, hogy minél több tényezőt bevonhassunk a területi különbségek vizsgálatához Magyarország településeinek vonatkozásában.

Ebben a hónapban három településcsoportot dolgoztunk fel – a szokásos térképi megjelenítés mellett – infografika segítségével:

 • Megyei jogú városok
 • 5000 főnél kisebb népességű városi rangú települések
 • 5000 főnél nagyobb népességű községek

A grafikonokon az X tengely a relatív munkanélküliségi rátát mutatja (regisztrált munkanélküliek száma a munkavállaló korú népességhez képest az adott településen), míg az Y tengely a vizsgált település népességét.

 

Megyei jogú városok

Megyei jogú városok esetében – 2016 szeptemberében – legjobban Sopron teljesített (0,8%), míg a sereghajtó Salgótarján (9,91%). A megyei jogú városok esetében a munkanélküliség mértéke jellemzően 5% alatti, kivétel Debrecen, Miskolc és Szolnok.

5000 fő alatti városok

Ezt a csoportot vizsgálva érdekesség, hogy a legkisebb városok (népesség kisebb, mint 2000 fő) mindegyikében a relatív munkanélküliség mértéke alacsonyabb, mint 5%, ezek: Visegrád, Őriszentpéter, Gyönk, Pálháza, Pacsa és Igal.
A csoport legmagasabb munkanélküliségi rátával sújtott települései (> 10%) 2016 szeptemberében: Verpelét, Abaújszántó, Mándok, Rudabánya, Cigánd és Gönc.

5000 fő feletti nagyközségek

A csoport kiemelkedő települése Solymár, melynek népessége bár meghaladja a 10 000 főt, mégis nagyközségi rangú, munkanélküliségi rátája 1,54 %. A csoportban három olyan település van, melynek munkanélküliségi rátája 10 % feletti, ezek Tiszalúc, Hosszúpályi és Kunmadaras.

Az adatok üzleti haszna

Sok más tényező mellett a települési munkanélküliség mértéke, illetve annak változása is befolyásolja egy térség fejlődőképességét, prosperitását, így a vásárlóerő alakulását. Minél több tényezőt vizsgálunk egyszerre – akár két beruházási helyszín összehasonlításakor – annál árnyaltabb képet kapunk azok erősségeiről – gyengeségeiről. A különböző adatforrások feldolgozásával, az alap statisztikai adatoknál összetettebb mutatókat képezhetünk a települések vásárlóerejének leírására.

Az idősoros adatok vizsgálata a tendenciák felderítését segíthetik.

relativ-munkanelkulisegi-arany-20160109

Az adatok forrása

A települési munkanélküliségi adatok forrása az NFSZ által publikált települési statisztika. A feldolgozott adatok, mint a relatív munkanélküliségi mutató elérhető az ArcAdat adatbázisban, illetve felhasználásra kerülnek a települési vásárlóerő mutatók kidolgozásakor is.


A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

2016. évi népesség adatok a 100×100 adatbázisban

Állandó lakosok száma, korcsoportos népesség, gyermekek és idős korú népesség megoszlása a településen belül. A lakosság korcsoportos összetételének és területi megoszlásának ismerete elengedhetetlen a sikeres üzleti döntések meghozatala során. Többek között ezeket a népesség adatokat nyújtja a 100×100 utca szintű térinformatikai adatbázis.

Az adatbázis 136 magyarországi településre érhető el!

100x100-nepesseg-2016-budapest

Népesség – demográfiai mutatók és szerepük

Egy szolgáltatás telephelyválasztásakor, vagy egy új üzlet megnyitásakor alapvető kérdés, hogy mennyi embert ér el a szolgáltató egy adott településen vagy vonzáskörzetben. Ugyanez igaz egy ellátási körzet lehatárolásakor is. Mindig kérdés a lakónépesség száma és a népsűrűség.

Korcsoportra célzott szolgáltatások, ellátások esetén a korcsoportos népesség nagysága is meghatározó a döntéshozatal során. Óvodai vagy iskolai körzetlehatárolás, fiatalokra célzott szolgáltatás, vagy idős-ellátás, mind olyan szolgáltatás, ahol tudni kell az adott korcsoport arányát a népességen belül. A korcsoportos népesség mutatók, valamint a gyermek-eltartottsági és idős-eltartottsági mutatók adnak támpontot ezekhez a döntésekhez.

Népesség – demográfiai mutatók elérhetősége

A 2016 évre vonatkozó település szintű lakónépesség adat összes / férfi / nő bontásban beépítésre került az ArcMagyarország vektoros térképi termékbe, valamint az ArcAdat  – közigazgatási egységekhez rendelt – társadalom és gazdaságstatisztikai adatbázisba. Az utca szintű adatsorok és számított mutatók 136 magyarországi településre vásárolható meg a 100×100 adatbázisba építve. Az adatbázisok használatával egyedi térinformatikai elemzések is megrendelhetők.


100×100 vásárlóerő mutatók

A népesség adatok mellet már elérhetők a 2016 évre vonatkozó vásárlóerőre, kínálati ingatlanárakra valamint a napközbeni népesség területi megoszlására vonatkozó számított mutatók, indexek is  a 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázisban.

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat! »


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Települési vásárlóerő – számított mutatók

A települési vásárlóerő mértéke meghatározó szempont az üzleti döntéshozatali folyamatokban. Ilyen folyamat pl.: egy új telephely kiválasztása, vagy a meglévő értékesítési hálózat optimalizálása is egy kereskedelmi vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozás esetében. 

A vásárlóerő számítása többféleképpen történhet. Korábban (2013) mi is elsősorban az egy főre eső nettó jövedelem adatot vettük figyelembe a mutató számítása során. Az eredmények behatóbb vizsgálata azt mutatta, hogy ez a számítási mód nem tükrözi vissza elég árnyaltan a piaci tapasztalatokat…

Magyar települési jövedelmek - 2013

Magyar települési jövedelmek – 2013

…így további felhasználtató adatokat kerestünk az anomáliák kiszűrésére, a tényleges vásárlóerőt befolyásoló tényezők egyidejű figyelembe vételéhez.

Vásárlóerőt befolyásoló tényezők

A vásárlóerő számításakor alapvetően egy főre eső nettó jövedelem adat az, ami meghatározónak tekintett. Számos olyan tényező van azonban, ami befolyásolja ezt az értéket, a ténylegesen elkölthető jövedelmet. Ezen tényezők egyidejű figyelembe vételével árnyaltabb képet kaphatunk Magyarország különböző térségeinek valós vásárlóerejéről és annak területi különbségeiről.

Magyar települési vásárlóerő - 2014

Magyar települési vásárlóerő – 2014

Egységesen rendelkezésre álló mutatószámok, melyek a súlyozott vásárlóerő számításkor figyelembe vettek:

 • vándorlási különbözet, mivel egy térség prosperitását növeli, ha inkább oda költöznek az emberek, mintha onnan el,
 • munkanélküliség mértéke, mivel nem csak az számít, hogy mennyi pénz jut egy emberre, hanem az is, hogy azt mennyien keresik meg azt,
 • külföldre ingázók aránya, mivel a határokon túl megkeresett jövedelem az itthonitól eltérő módon érvényesül az összjövedelem vizsgálatakor,
 • kínálati ingatlan négyzetméter árak, mivel a lakásvásárlás egy család életében hosszú távú befektetés, így annak értéke, és a forgási sebesség hozzájárul egy terület vitalitásához
 • vállalkozási aktivitás mértéke, vezető vállalatok jelenléte jelentős mértékben befolyásolja egy térség jövedelemtermelő képességét.

A különböző mutatók településmérettől, és térbeli elhelyezkedéstől függően eltérő mértékben befolyásolják az alapértelmezett vásárlóerő nagyságát, így ezek eltérő súlyozási algoritmusok szerint kerültek beszámításra a települési vásárlóerő meghatározásakor.

Települési vásárlóerő gyakorlati alkalmazása

Az üzleti folyamatokban hatékonyan használható a valamennyi magyar településre egységes metodikával számított települési vásárlóerő adatbázis. Telephelyek és vonzáskörzeteik értékesítési hatékonyságának összehasonlítása, az elvonzások, területi átfedések vizsgálata során, de akár a hálózatbővítés optimális ütemének és megtérülési rátájának (ROI) számításának folyamatában is nagy segítséget nyújthat egy ilyen adatbázis.


A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

MapInfo Professional használata területi elemzésekhez

Térinformatikai szoftverek segítségével a térbeli vonatkozású üzleti adatok térképen megjeleníthetők, így a területi összefüggések könnyen és gyorsan áttekinthetők, elemezhetők.

A térképek publikálásával az üzleti elemzések, prezentációk hatékonyan kiegészíthetők, számos egymással összefüggő adat egyszerre és látványosan bemutatható. Idősoros elemzési térképek készítésével különböző értékesítési tendenciák térbeli összefüggései is hatékonyan bemutathatók. Számos online megoldás mellett továbbra is sok érv szól az asztali alkalmazások mellett is.

MapInfo Professional térinformatikai szoftver

A MapInfo Professional az egyik legelterjedtebb térinformatikai szoftver hazánkban. A szoftver könnyen tanulható, nagy funkcionalitással rendelkező térinformatikai alkalmazás. A szoftver kiválóan alkalmas térképi alapú adatelemzésre, helyhez köthető információk tematikus térképi megjelenítésére, területi összefüggések vizsgálatára.

MapInfo Professional előnyei

A desktopos alkalmazás funkcionalitása könnyen tanulható, kezelőfelülete felhasználóbarát. Külső alkalmazásokból az adatok a rendszerbe importálhatók, megfelelő térkép esetén könnyen megjeleníthetők. Tematikus térképek készíthetők, azok menthetők, így pl.: havi riportolási folyamatokhoz hatékonyan használható.

 • Számos adatformátum közvetlen megnyitása, kezelése (pl.: Microsoft Excel®, Microsoft Access®,  Oracle®, Microsoft® SQL Server),
 • Adatok létrehozása, szerkesztése – térképen vagy táblázatos formában is,
 • Térképi megjelenítés szerkesztése, egyszerű módosíthatóság,
 • Beépített összesítő eljárások a pontszerű adatok területi egységre történő aggregálásához (pl. bolthálózat adatainak összesítése értékesítési területre)
 • Térképes adatok könnyű publikálása, exportálása más adatformátumba (pl.: pdf, különböző képformátumok)

Adatbázisok magyarországi elemzésekhez

A GeoIndex rendszerében forgalmazott elemzési alapadatbázisok a MapInfo Professional szoftverbe könnyen importálhatók – megfelelő térképi adatbázis megléte esetén – térképezhetők.

 • Közigazgatási egységekhez köthető területi társadalmi-gazdasági adatsorokat az ArcAdat adatbázis tartalmaz.
 • Részletes, település és kistérségi / járási szintű demográfiai, háztartási és lakásállományra vonatkozó elemzési adatsorokataz ArcCensus adatbázis tartalmaz.
 • Település és utca szintű vásárlóerő adatok a Vásárlóerő adatbázisban érhetők el.

Térképek magyarországi elemzésekhez

A GeoIndex rendszerében forgalmazott elemzési térképek a MapInfo Professional szoftverbe könnyen illeszthetők. MapInfo-s formátumban is forgalmazottak mind EOV, mind WGS84 koordináta rendszerű adatokkal. A térképi adatbázisok adatszerkezetüknek és adattartalmuknak köszönhetően területi egységhez köthető (közigazgatási egységek, irányítószám körzetek, városrészek) tematikus térképek készítésére, vagy utca házszám mélységű adatok térképi megjelenítésére is alkalmasak.

 • ArcMagyarország vektoros térkép – Magyarország közigazgatási és közúthálózati térképe, mely kiválóan alkalmas közigazgatási egységekhez köthető tematikus elemzések készítésére és térképi megjelenítésére.
 • DSM-10 – vektoros utcatérkép – Magyarország valamennyi településének egységes szerkezetű, folyamatosan frissített utca szintű vektoros térképállománya, mely az utca szintű elemzések térképi alapja.
 • GeoXRaszter – raszteres utcatérkép  – Magyarország valamennyi településének egységes szerkezetű, folyamatosan frissített utca szintű raszter térképállomány sorozata, mely a térképi vizualizáció megfelelő háttértérképe.

MapInfo Professional oktatás, terméktámogatás

Amennyiben a GeoIndeX rendszerébe tartozó adatbázisokat, illetve térképeket vásárolja meg területi elemzéseihez, úgy a MapInfo Professional szoftver megvásárlásában és megismerésében (egyedi igényekhez igazított oktatás) is segítséget nyújtunk. Kérjen egyedi árajánlatot »

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085