Main menu

Vásárlóerő mutató leírás

Elemzési alapegység és értelmezése

Az utca szintű vásárlóerő adatbázis és térképes megjelenítő felület elemzési alapegysége a lakott területekre vetített 100×100 méteres rácsháló. Valamennyi cím szinten gyűjtött adat ezekre a területi egységekre összesített. A számított mutatók vonatkoztatási szintje is ez a területegység.
A számítási módszertan sajátosságai miatt az egyes négyzetek adatai környezetükből kiragadva, önmagukban nem vizsgálhatók, csak a környező négyzetekkel összehasonlítva értelmezhetők.

Vásárlóerő számított mutatói

A számított mutatók – indexek – célja, hogy az elemzési alapadatok mellett olyan viszonyszámok is rendelkezésünkre álljanak a lakókörnyezeti jellemzők vizsgálatakor, melyek az alapadatokból csak nehezen olvashatók ki, mivel azok nem adnak képet az árnyalatnyi különbségekről, az egyes adatok közti összefüggésekről.

Lakókörnyezeti index – klaszter

A 100×100 utca szintű vásárlóerő adatbázis legösszetettebb mutatószáma a lakókörnyezeti index, más néven a vásárlóerő klaszter mutató, amely egyaránt figyelembe veszi az adott területegység egyes korcsoportokba eső népességének egymáshoz viszonyított arányát, a beépítés jellegét és a területre jellemző jövedelmi viszonyokat is.

Öregedési index

Az öregedési index megmutatja adott területegységen belül az idős korú népesség (63–X éves) gyermekkorú népességhez (0–14 éves) viszonyított arányát. A népesség kor összetétele változásának és az elöregedés folyamatának legfontosabb indikátora, amelynek a demográfiai jövő szempontjából kiemelt jelentősége van.

Idős-eltartottsági index

Az idős eltartottsági index megmutatja adott területegységen belül az időskorú népességnek (65–X éves) az aktív korú (15–64 éves) népességhez viszonyított arányát. Az indikátor a népesség kor összetételéről nyújt információt, amelynek a társadalmi ellátó rendszerekben van jelentősége. A mutató mértéke és változásának iránya azt jelzi, hogy mekkora, és hogy növekvő vagy csökkenő terhet jelent a munkavállalási korú népességnek az időskorúak eltartása.

Gyermek-eltartottsági index

A gyermek-eltartottsági index megmutatja adott területegységen belül a gyermekkorú népességnek (0–14 éves) az aktív korú (15–64 éves) népességhez viszonyított arányát. Az indikátor a népesség kor összetételéről nyújt információt, amelynek a társadalmi ellátó rendszerekben van jelentősége. A mutató mértéke és változásának iránya azt jelzi, hogy mekkora, és hogy növekvő vagy csökkenő terhet jelent a munkavállalási korú népességnek a gyermekek eltartása.

Turizmus index

A turizmus index alternatív forrásokból gyűjtött és összesített adathalmaz segítségével ad képet arról, hogy hol sűrűsödnek egy városban azok a helyek, ahol sokszor és sok ember fordul meg. Más adatokkal pl.: POI adatbázis adatokkal, összekapcsolva a turizmus index segíthet pl.: telephely-választás, vagy outdoor marketing kampány kialakítása során.

Gyalogos forgalom index

A gyalogos forgalom index alternatív forrásokból gyűjtött és összesített adathalmaz segítségével ad képet arról, hogy hol sűrűsödnek egy városban azok a helyek, ahol sokszor és sokan fordulnak meg. Más adatokkal pl.: POI adatbázis adatokkal, összekapcsolva a turizmus index segíthet pl.: telephely-választás, vagy outdoor marketing kampány kialakítása során.

Városközponti index

A városközponti index a különböző szolgáltatások (közlekedési csomópontok, pénzügyi, kereskedelmi szolgáltatások) térbeli sűrűsödése alapján mutatja meg azokat a helyeket, ahol sokszor és sokan fordulhatnak meg gyalogosan.

Tömegközlekedési index

A tömegközlekedési index a közösségi közlekedés átszálló-helyeinek és közlekedési kapcsolatainak vizsgálatával mutatja meg azokat a helyeket, ahol sokszor és sokan fordulhatnak meg gyalogosan. A mutató jelenleg csak Budapestre érhető el.


Az adatbázisok használatával vállaljuk egyedi elemzések készítését, különböző adatbázis leválogatásokat és egyedi alkalmazások fejlesztését is. A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085