Main menu

Települési vásárlóerő – számított mutatók

A települési vásárlóerő mértéke meghatározó szempont az üzleti döntéshozatali folyamatokban. Ilyen folyamat pl.: egy új telephely kiválasztása, vagy a meglévő értékesítési hálózat optimalizálása is egy kereskedelmi vagy szolgáltatást nyújtó vállalkozás esetében. 

A vásárlóerő számítása többféleképpen történhet. Korábban (2013) mi is elsősorban az egy főre eső nettó jövedelem adatot vettük figyelembe a mutató számítása során. Az eredmények behatóbb vizsgálata azt mutatta, hogy ez a számítási mód nem tükrözi vissza elég árnyaltan a piaci tapasztalatokat…

Magyar települési jövedelmek - 2013

Magyar települési jövedelmek – 2013

…így további felhasználtató adatokat kerestünk az anomáliák kiszűrésére, a tényleges vásárlóerőt befolyásoló tényezők egyidejű figyelembe vételéhez.

Vásárlóerőt befolyásoló tényezők

A vásárlóerő számításakor alapvetően egy főre eső nettó jövedelem adat az, ami meghatározónak tekintett. Számos olyan tényező van azonban, ami befolyásolja ezt az értéket, a ténylegesen elkölthető jövedelmet. Ezen tényezők egyidejű figyelembe vételével árnyaltabb képet kaphatunk Magyarország különböző térségeinek valós vásárlóerejéről és annak területi különbségeiről.

Magyar települési vásárlóerő - 2014

Magyar települési vásárlóerő – 2014

Egységesen rendelkezésre álló mutatószámok, melyek a súlyozott vásárlóerő számításkor figyelembe vettek:

  • vándorlási különbözet, mivel egy térség prosperitását növeli, ha inkább oda költöznek az emberek, mintha onnan el,
  • munkanélküliség mértéke, mivel nem csak az számít, hogy mennyi pénz jut egy emberre, hanem az is, hogy azt mennyien keresik meg azt,
  • külföldre ingázók aránya, mivel a határokon túl megkeresett jövedelem az itthonitól eltérő módon érvényesül az összjövedelem vizsgálatakor,
  • kínálati ingatlan négyzetméter árak, mivel a lakásvásárlás egy család életében hosszú távú befektetés, így annak értéke, és a forgási sebesség hozzájárul egy terület vitalitásához
  • vállalkozási aktivitás mértéke, vezető vállalatok jelenléte jelentős mértékben befolyásolja egy térség jövedelemtermelő képességét.

A különböző mutatók településmérettől, és térbeli elhelyezkedéstől függően eltérő mértékben befolyásolják az alapértelmezett vásárlóerő nagyságát, így ezek eltérő súlyozási algoritmusok szerint kerültek beszámításra a települési vásárlóerő meghatározásakor.

Települési vásárlóerő gyakorlati alkalmazása

Az üzleti folyamatokban hatékonyan használható a valamennyi magyar településre egységes metodikával számított települési vásárlóerő adatbázis. Telephelyek és vonzáskörzeteik értékesítési hatékonyságának összehasonlítása, az elvonzások, területi átfedések vizsgálata során, de akár a hálózatbővítés optimális ütemének és megtérülési rátájának (ROI) számításának folyamatában is nagy segítséget nyújthat egy ilyen adatbázis.


A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085