Main menu

Bevándorlás és elvándorlás a magyar településeken

A népességmozgás számos gazdasági folyamatot befolyásol, hat az ingatlanfejlesztésekre, az egészségügyi, oktatási infrastruktúra alakítására is. Az alábbi térképek segítségével azt vizsgáljuk, melyek azok a térségek Magyarországon ahol az elmúlt 10 éves időszakban (2000-2013 közti időszak) folyamatos és intenzív belső bevándorlás történt, és melyek a kiürülő térségek.

Céltelepülések Magyarországon

Ha a KSH által évi rendszerességgel publikált településsoros belföldi vándorlási különbözet mutató idősoros alakulását vizsgáljuk, akkor az látszik, hogy 103 olyan település volt 2013-ban Magyarországon, ahova minden egyes évben többen érkeztek, mint ahányan elmentek.

Belső vándorlási céltelepülések Magyarországon

További demográfiai elemzések »

Belső elvándorlási céltérségek Magyarországon

Árnyaltabb képet kapunk arról, hogy honnan jönnek el az emberek és hova tartanak az országon belül, ha összevetjük az éveket aszerint, hogy hány évben volt az egyenleg pozitív, azaz többen jöttek a településre, mint ahányan elmentek onnan, illetve negatív.

Bevándorlás és elvándorlás 2000-2013 között

Bevándorlás és elvándorlás 2000-2013 között

A térképen jól látszik a Főváros erőteljes vonzó hatása, a vidéki nagyvárosoknál az agglomerációba tartozó települések erősödése, a belső perifériák, rossz közlekedési, foglalkoztatási viszonyú, vagy elöregedő települések/térségek kiürülése.

További település szintű elemzések »

Különbségek az egyes vidéki térségekben

Nagyvárosok elemzési térképei »

Az egyes magyar nagyvárosok térségét vizsgálva kiugró Győr, Szeged és Pécs erőteljes vonzó hatása, míg Miskolc és Debrecen esetében mind a megyeszékhely, mind a környező járásközpontok vándorlási veszteséggel zárták a vizsgált időszakot. A Balaton térségében a keleti medence népessége nőtt folyamatosan a vizsgált időszakban.

Vándorlás és munkanélküliség

Az érdekesség kedvéért térképre tettük a vizsgálati időszak utolsó évére vonatkozó munkanélküliségi adatokat is, kiemelve azokat a településeket, ahol a vándorlási különbözet a vizsgált 13 évből legalább tíz évben pozitív volt.

Munkanélküliség és elvándorlás Magyarországon

Munkanélküliség és elvándorlás Magyarországon

További munkanélküliségi elemzések »

Források

Az elemzési térképek elkészítéséhez az ArcAdat adatbázis településsoros demográfiai és munkanélküliségi adatsorait használtuk fel. A térképi megjelenítés MapInfo szoftver használatával, az ArcMagyarország vektoros Magyarország térkép közigazgatási rétegeinek használatával készült.


Az elemzési alapadatbázisok és a térképek megvásárolhatók, vagy igény szerint egyedi elemzéseket is készítünk. Kérdezze munkatársainkat »


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin

Letölthető anyagok

Kapcsolat


GeoX Kft.
1035 Budapest
Kerék utca 80.
Tel.: +36 1 439 0055
Fax.: +36 1 700 2085